Synstolking ved nettbasert undervisning

Mye av det samme gjelder ved nettbasert undervisning som i en klasseromsituasjon. Huskereglene er de samme. I tillegg er det gode tips å hente i det som står om integrert synstolking i veilederen for universelt utformet video i undervisningssektoren. Dessuten finnes det nyttige anbefalinger i tipsene til møteregler for digitale møter.

Zoom og Teams er de mest utbredte verktøyene for nettbasert undervisning. I de situasjonene der kun synshemmede elever skal høre synstolkingen, anbefaler vi å bruke to verktøy samtidig: Ett til den nettbaserte undervisningen og ett til synstolkingen, for eksempel Teams til undervisningen og Zoom til synstolkingen. Hvis bare én elev skal motta synstolkingen, kan et enkelt og godt alternativ være å ringe opp eleven og synstolke over telefon. Brukes to enheter, bør hodetelefoner brukes på begge enhetene, for å unngå ekko.

Tilbake til førstesiden av veilederen