Synstolking i klasserommet

Hovedmålet i prosjektet Synstolking i klasserommet er å utforske og finne fram til gode tekniske, praktiske og pedagogiske løsninger for live synstolking i grunnskolen.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler