SoundForge: en kort oppsummering

Skrevet av: Morten Tollefsen
Sist oppdatert: 20.05.2008

MediaLT arrangerer kurs i lydbehandling. Et av de verktøyene som fungerer best for funksjonshemmede er SoundForge. Grunnen er at alle vesentlige funksjoner kan utføres vha. tastatur. Dette er hovedgrunnen til at vi bruker SF i våre kurs.

Dette notatet er ikke ment som opplæring, men som en liten huskeliste for de som har tatt kurs hos oss. Dersom det i tillegg er nyttig for andre gjør jo ikke det noe! Det finnes veldig mange hurtigtaster, funksjoner og fremgangsmåter som ikke står i dette notatet!

I noen få tilfeller er det tatt med spesielle Jaws-kommandoer. Foreløpig har alle skjermleser-brukere som har tatt kurs benyttet Jaws. Vi oppdaterer naturligvis dokumentet dersom vi får elever som bruker andre hjelpemidler.

Skjermleser

Syntetisk tale og lydredigering kan være litt trøblete å bruke samtidig. De som bruker leselist kan derfor med fordel skru av talen.

Jaws: Jaws+Ctrl+S, velg "No speech" i listen og trykk Enter.

Filbehandling

Vanlige hurtigtaster og dialogbokser for å åpne og lukke filer brukes:

 • Åpne: Ctrl+O
 • Lagre: Ctrl+S
 • Lukk vindu: Ctrl+F4
 • Lukk program: Alt+F4

I Fil-menyen finner du i tillegg valg for å lagre alle filer mm.

Skal du bytte mellom åpne vinduer (ulike lydfiler) brukes Window-menyen (Alt+W). Nederst i menyen vises de åpne filene med et nummer foran. Du kan altså trykke Alt+W etterfulgt av riktig nummer. Ctrl+F6 og Shift+Ctrl+F6 kan også brukes for å hoppe mellom de ulike filene.

Flytte i lydfilen og merke et område

Lydfilen vises som en horisontal lydbøkge. Tastaturet kan brukes for å flytte "innsettingspunktet" i denne lydbølgen.

 • Mellomrom: start avspilling. Avspillingen kan også stoppes med mellomrom, men da flyttes ikke innsettingspunktet. For å stoppe avspilling og flytte innsettingspunktet brukes Enter.
 • Tab: flytter mellom alle kanaler og hver enkelt kanal.
 • Flytte innsettingspunktet: Pil høyre/venstre, Home, End, Ctrl+Home, Ctrl+End, PgUp, PgDn osv. for å flytte innsettingspunktet.
 • Shift brukes sammen med Pil, Home og andre flytte-kommandoer når du skal merke et område.
 • Mellomrom: brukes for å høre hva som er i et merket område.
 • Ctrl+K: hør det som er rett før og etter et merket område. Nyttig hvis du skal klippe ut en del av lydfilen.
 • i, o: sett merker for Inn og Ut (start/slutt) av et område.

Klippe ut, kopiere, lime inn og mikse

 • Ctrl+C, Ctrl+X og Ctrl+V brukes som vanlig. Du kan klippe og lime på tvers av lydfiler.
 • Ctrl+M: miks lyd, dvs. legg det som er på utklippstavla på toppen av annen lyd. Det finnes flere mulige valg: "Slow duck", "Fast duck", "Voice over", ... Velg i listen og trykk Enter.

Effekter og bearbeiding av filer

Lydeffekter finnes først og fremst i menyen Effects (Alt+C). Valg for endring av volum, stereo til mono, endring av samplingsfrekvens mm. finnes i menyen Process (Alt+P). Menyvalgene benyttes i all hovedsak på samme måte:

 1. Åpne en av menyene med Alt+C eller Alt+V
 2. Finn den ønskede effekten eller endringen og trykk Enter
 3. En dialogboks åpnes, og du kan velge forhåndsinstillte valg i en liste
 4. Trykk evt. Alt+P (Preview) hvis du vil høre resultatet før det velges
 5. Trykk Enter i listen for å velge eller Esc for å avbryte

I dialogboksene kan du også gjøre helt egne valg, dvs. i steden for å bruke forhåndsvalgene i lista. Tab da gjennom dialogboksen og gjør ønskede valg.

Noice reduction

Noice reduction er et veldig nyttig valg for å få bort uønsket støy. Denne funksjonen brukes litt annerledes enn vanlige effekter, og det kreves litt trening for å få et perfekt resultat:

 1. Merk et område av lydfilen som kun inneholder "støy"
 2. Velg Tools|Noice reduction
 3. I dialogboksen krysser du av for "Capture noiseprint" og trykker Alt+P
 4. Tab til OK og trykk på Applikasjonsmenyen
 5. Velg "Select all data" og trykk OK
 6. Hør på resultatet. Trykk evt. Ctrl+Z for å angre. Velg et annet utklipp hvis du vil prøve igjen og start fra begynnelsen.