SmartJa.no

Smarttelefon er et stadig viktigere arbeidsredskap i studier og yrkesliv. Mens mange mestrer teknologien uten opplæring, har smarttelefonen blitt en ny teknologisk barriere for andre. SmartJa-prosjektet er et initiativ til å hjelpe mennesker som trenger starthjelp for å bli trygge på og mestre bruk av nye tjenester og mobilteknologi. I prosjektet ønsker vi å vektlegge mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer som ikke tar ny teknologi på strak arm. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et nettsted som hjelper folk i gang med smarttelefon.

 

Prosjektet støttes av:

Kompetanse Norge

 

Artikler