Service på maskin- og programvare

Det finnes mange forskjellige datatekniske hjelpemidler, og det er krevende å ha breddekompetanse om maskin- og programvaren ulike grupper av funksjonshemmede benytter. Kunnskap om operativsystemer og standard programvare er også en forutsetning for å tilby service med god kvalitet. MediaLT er den eneste leverandøruavhengige aktøren i markedet som har slik kompetanse. Vi har høyt kvalifiserte datateknikere, og du kan stole på at vi "fikser det som fikses kan".

Standardprodukter og hjelpemidler

Datatekniske hjelpemidler skal fungere i kombinasjon med øvrig maskin- og programvare. Vi kan mye om hvilke utfordringer dette innebærer, hvordan hjelpemidler og standard programvare skal konfigureres og hvorfor noen produkter ikke "spiller på lag".

MediaLT tar også serviceoppdrag i forhold til "ordinær" maskin- og programvare, og ikke minst helhetsoppdrag der både datatekniske hjelpemidler og andre produkter inngår.

Fjernhjelp

Fjernhjelp er et godt alternativ for mange. Vi kan tilby serviceavtaler som gir deg hjelp umiddelbart. Dette skjer ved at vi fjernstyrer din datamaskin, og dermed har vi muligheten til å rette programvarefeil uten å foreta en utreise. En slik serviceavtale kan spare deg for unødvendige kostnader, og ikke minst for mye venting.

Maskinvarefeil kan kun rettes ved en utreise.

Feil, konfigurering og brukerkompetanse

Mange funksjonshemmede sliter med å få datautstyret til å fungere slik de ønsker. Det kan skyldes datatekniske feil, men også at utstyret ikke er satt opp på en optimal måte. Noen ganger er ingenting feil, men brukeren trenger tips om hvordan en oppgave skal løses.

Vår totalkompetanse gjør at vi kan isolere hvor problemet ligger og ivareta helheten!