Sammendrag (PIP)

En av hovedutfordringene i forhold til databruk for mennesker med nedsatt motorisk bevegelsesevne er å kontrollere musebevegelser effektivt, og uten fare for belastningsskader.

Interaktiv touchscreen teknologi er en lovende plattform for denne brukergruppen, fordi den er svært fleksibel. PIP (Projisert Interaktiv PC-styring) løsningen er mobil, og kan projisere PC-skjermen som interaktiv flate av vilkårlig størrelse, på vilkårlig flate (bord, vegg, gulv, matter etc.) Flaten og touch underlaget kan dermed tilpasses den enkelte brukerens behov.

I 2008 og 2009 testet MediaLT ut denne teknologien i forprosjektene PIKT (Parksinons IKT utfordringer) og PIPPI (Projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning). Testene demonstrerte at kontrollen over musepeker signifikant forbedres, og komparative museklikkingstester viste økt presisjon og hastighet sammenliknet med standard mus.

Større navigeringsflate reduserer behovet forfinmotorikk. Brukere med dårlig presisjonskontroll hadde derfor fordel av større projiserte flater, slik at elementene på flaten ble større, og navigeringen forenklet. Brukere med begrenset bevegelsesgrad kunne få optimalisert flatestørrelsen til deres rekkevidde.

Barn med store bevegelseshemminger opplevde for første gang å kunne "tegne på bordet slik som de andre", ved å benytte tegneprogram på PC-en projisert  i passende størrelse på egnet bordflate.  Tegningene ble printet ut, og henger nå på norske kjøleskap.

Hovedmålsetningen i dette prosjektet er å ta frem prototypeløsningen på projisert interaktiv PC-kontroll til et ferdig produkt, og produsere en pilotserie av denne.