Sammendrag (PIPPI)

Prosjektnummer (NFR): 194602/I40

En av hovedutfordringene for mennesker med nedsatt bevegelsesevne er å kontrollere musebevegelser effektivt og uten fare for belastningsskader. Interaktiv touchscreen teknologi er en lovende plattform for denne brukergruppen, fordi den gir større flater å bevege navigeringsredskaper på og dermed reduseres behovet for finmotorikk. MediaLT gjennomførte i 2008 med støtte fra Norges Forskningsråd forprosjektet Parkinsons IKT-utfordringer (PIKT, prosjektnr. 188798). I PIKT-prosjektet ble eksperimentering startet ved HiO for å se på egnetheten til en slik type touchscreen løsning. Prototypen besto på dette tidspunktet av en hanske ("iGlåv") med en infrarød lysdiode, og en Wii-kontroll som registrerer lyskildens posisjon og styrke på en projisert PC-skjerm. Ganske raskt ble det klart at denne måten å interagere med en PC på var meget interessant for grupper med redusert motorikk. En tidlig prototype av en ny pekerenhet til løsningen, "iFinger", ble utarbeidet.

På denne bakgrunn er hovedmålet i dette forprosjektet å utvikle og teste hensiktsmessigheten i en projisert interaktiv PC-styrings (PIP) løsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Grunnlaget for et forprosjekt har blitt lagt gjennom tidligere samarbeid mellom HiO, MediaLT og representanter for bevegelseshemmede brukergrupper. Hovedaktivitetene i forprosjektet vil være knyttet opp mot iterativt arbeid i forbindelse med:

  • Utvikling og forbedring av PIP løsning, med fokus på iFinger pekerenhet.
  • Utprøving av egnethet av PIP løsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Målet er å utvikle en egnet PIP pilotløsning for målgruppen, og å inspirere og legge grunnlaget for kommersiell eller prosjektbasert utvikling og tilgjengeliggjøring av interaktiv hjelpemiddelteknologi. Siden effektiv og hensiktsmessig bruk av teknologi i dag er en forutsetning for aktiv samfunnsdeltakelse,  er prosjekter av denne typen viktige for at sterkt bevegelseshemmede skal sikres de samme mulighettene som ikke-funksjonshemmede.