Sammendrag (Utenlandsk synstolking i Norge)

Mulighetene for å få tilgang til utenlandsk synstolking har vært etterspurt av mange synshemmede i Norge. Det er imidlertid liten kunnskap om både mulighetene og utfordringene med å få dette til. I dette prosjektet skal vi derfor undersøke hvordan synshemmede i Norge kan få tilgang til utenlandsk synstolking. I prosjektet vil vi særlig legge vekt på svenske, danske og engelske filmer og serier, med henholdsvis svensk, dansk og engelsk synstolking, fordi dette er språk de aller fleste i Norge forstår.

Prosjektet vil konsentrere seg om følgende hovedaktiviteter:

  • Teste engelsk synstolking på strømmetjenester: Vi vil plukke ut to store internasjonale strømmetjenester og teste disse.
  • Teste appen MovieReading til utenlandsk synstolking: Appen MovieReading brukes for å få tilgang til norsk synstolking på kino. Vi planlegger i utgangspunktet å teste en dansk film med dansk synstolking.
  • Etablere internasjonalt samarbeid: Dette er et forholdsvis lite prosjekt, og ambisjonene i dette prosjektet er derfor kun å ta de første skrittene på veien mot målet. Med andre ord vil vi ta initiativet til et internasjonalt samarbeid, som kan legge grunnlaget for at vi på sikt kan nå målet i et felles samarbeidsprosjekt.