Sammendrag (Teknologi, mobility og førerhund)

Det å være blind eller sterkt svaksynt innebærer en stor mobilitetsutfordring. Det er krevende å finne fram uten syn, og både midlertidige og permanente «farer» gjør at mange vegrer seg for å prøve seg på egenhånd. Førerhunden er et godt hjelpemiddel, og i dette prosjektet skal vi forske på hvordan moderne teknologi kan kombineres med bruk av førerhund, og hvordan denne kombinasjonen kan gi synshemmede helt nye og tryggere turopplevelser. Mye tyder også på at prosjektresultatene er nyttige for synshemmede uten førerhund.