Sammendrag (SmartJobb)

Kun en av tre synshemmede i Norge er i lønnet arbeid, og yrkesdeltakelsen ligger stabilt lavt uavhengig av de økonomiske svingningene. Den fastlåste situasjonen med en vedvarende, lav yrkesdeltakelse blant synshemmede, er en stor sløsing med både menneskelige og økonomiske ressurser. Derfor trengs det nytekning for å skape endring.

Prosjektet SmartJobb snur opp ned på tankegangen knyttet til synshemmede og arbeid. Til nå har perspektivet i stor grad vært å finne løsninger som kompenserer for ulempene synshemningen medfører. Vi ønsker derimot å løfte fram styrkene nedsatt syn kan ha. I samarbeid med synshemmede selv ønsker vi å undersøke om det finnes yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet, og teste ut et utvalg av disse yrkene og arbeidsoppgavene i en pilotperiode. Siden kun en av tre synshemmede er i arbeid, er et slikt perspektiv også en øyeåpner for hvilke ressurser Norge går glipp av.