Sammendrag (Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi)

Teknologi kan åpne nye muligheter for at elever med nedsatt funksjonsevne kan delta mer aktivt i kroppsøvingsfaget. Denne muligheten er imidlertid i liten grad utforsket i grunnskolen. Derfor er det behov for et prosjekt som kartlegger bruken av treningsteknologi i kroppsøvingsfaget, og som finner fram til tiltak der mulighetene prøves ut. Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge bruken av treningsteknologi blant elever med nedsatt funksjonsevne i grunnskolen, og finne fram til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og økt integrering.