Sammendrag (Fantastiske dokumenter)

Morten Tollefsen med flere ga ut boka «Gode dokumenter» i 2015. Målet med boka var å hjelpe innholdsprodusenter med å lage universelt utformede dokumenter. Boka er nå utsolgt. Det er nå et stort behov for å skrive om boka, både med tanke på standarder, framgangsmåter og verktøy. Hovedmålet i prosjektet er å skrive en inspirerende og praktisk bokom å lage universelt utformet informasjon.