Sammendrag (Synstolking i klasserommet)

For lærere med synshemmede barn og unge er det viktig å kunne beskrive «den visuelle verden» på en god måte. Live synstolking er et redskap for å få dette til. Vi ønsker å gi lærere med synshemmede elever kunnskap og verktøy, slik at de er i stand til å formidle det som skjer i øyeblikket. Vi skal utvikle en veileder for grunnskolen i live synstolking. Veilederen vil gi kunnskap om verktøy og hvordan live synstolking kan gjennomføres på en praktisk og pedagogisk måte. Veilederen skal testes av to skoler med synshemmede elever.