Sammendrag (SmartHjelp)

 

Smarttelefon er et stadig viktigere arbeidsredskap i yrkesliv, studier og privatliv. Mens mange mestrer teknologien uten opplæring, har smarttelefonen blitt en ny teknologisk barriere for andre. Prosjektet SmartHjelp er et initiativ til å hjelpe mennesker som trenger starthjelp for å bli trygge på, og mestre bruk av nye tjenester og moderne mobilteknologi.

 

I august 2018 lanserte MediaLT nettstedet smartja.no. Målet med nettstedet er å hjelpe mennesker i gang med smarttelefon. Mange trenger imidlertid mer hjelp enn det de kan få ved å besøke et nettsted. De trenger å få personlig starthjelp og løpende assistanse. Tanken er derfor å gi de som trenger det gratis hjelp via telefon og nettbaserte løsninger. I tillegg vil de også få hjelp og veiledning til hvordan de kan benytte ressursene på SmartJa.no på best mulig måte. Dessuten vil det bli utviklet korte startopplæringer, som kan tilbys via telefon eller nettbaserte løsninger.