Sammendrag (Team FYSS)

 

Programvare for samhandling medvirker til at funksjonshemmede ikke mestrer studier og arbeid. I FYSS-prosjektet skal vi etablere et brukernettverk som benytter slike verktøy for å kartlegge utfordringer og videreformidle disse til de som lager løsningene. Tilbakemeldingene kan få programvaren som brukes i studier og arbeid universelt utformet. Nettverket skal videreføres etter prosjektet som en ressurs for funksjonshemmede, og for å forbedre kunnskap om uu hos de som utvikler programvare.