Sammendrag (Universelt utformet video i praksis)

Video har i mange år blitt brukt aktivt i undervisningen, men må nå tilpasses kravene om universell utforming av IKT i undervisningssektoren. For lærestedene er det utfordrende å møte disse nye kravene. Problemet ligger ikke i å akseptere eller forstå kravene, men i hvordan utfordringene rent praktisk kan løses. Dette prosjektet tar sikte på å gi lærestedene det de trenger for å finne gode og konkrete løsninger for produksjon av universelt utformet video