Sammendrag (Status synstolking)

Hovedmålet i prosjektet er å samle kunnskap om synstolking i Norge og legge til rette for brukermedvirkning, for å sikre tjenester med god kvalitet. En status undersøkelse vil bli utarbeidet, gjennomført og dokumentert. Ulike løsninger for brukermedvirkning vil bli vurdert, for å finne fram til en bærekraftig og hensiktsmessig løsning. Retningslinjer for synstolking vil bli utviklet, som et grunnlag for å evaluere og kvalitetssikre synstolkingen i Norge. Prosjektet vil også ivareta behovet for å spre kunnskap om synstolking, og en informasjonsplan vil bli utarbeidet og gjennomført.