Sammendrag (App-løftet 2018)

App-løftet er et initiativ for å forbedre universell utforming i apper. Arbeidet ble startet i 2017, og siden prosjektet har vært uvanlig vellykket ønsker vi å videreføre og videreutvikle prosjektaktivitetene.

 

Hovedmålet i prosjektet er å forbedre universell utforming i norske apper og lære opp funksjonshemmede i feilrapportering. Apper brukes til underholdning, kommunikasjon, bank og betaling, og som erstatning for tradisjonelle hjelpemidler, for å nevne noe. App-løftet er derfor et viktig bidrag til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan gjøre det samme som alle andre, og dermed leve selvstendige liv med mindre behov for assistanse.

 

Den primære målgruppen i prosjektet er mennesker med nedsatt funksjonsevne. Imidlertid dreier hele prosjektet seg om universell utforming, og dermed kan vi strengt talt hevde at dette er et initiativ alle har glede av. For å nå prosjektmålet vil vi spesielt involvere app-utviklere og fagpersoner innen universell utforming, i tillegg til funksjonshemmede brukere som har interesse for å jobbe med forbedring av apper.

 

Vår ambisjon er at App-løftet skal videreføres etter prosjektperioden. Allerede nå fungerer Facebook-gruppa App-løftet bra. I 2018 skal vi imidlertid jobbe videre med rekruttering av medlemmer i gruppa, og på denne måten forbedre grunnlaget for et varig og selvgående frivillig arbeid.