Sammendrag (SOS)

Målsetningen med prosjektet er å få etablert et norsk tilbud av synstolking via strømmetjenester. For å få dette til, har vi tatt mål av oss å finne fram til, utvikle og teste en løsning for synstolking via strømmetjenester. Et Samarbeid er innledet med SF Anytime, som er en av hovedleverandørene av strømmetjenester i det norske og skandinaviske markedet. Canal digital ser også positivt på muligheten for å inkludere synstolking i sine strømmetjenester. Tanken i dette prosjektet er først å få på plass en løsning via SF Anytime og Canal digital. Denne løsningen vil bli brukertestet av synshemmede. Deretter vil vi kontakte de andre leverandørene av strømmetjenester og informere om SF Anytimes og Canal Digitals løsning. Målsetningen vil være å få de andre leverandørene til å etablere tilsvarende løsninger.