Sammendrag (KUBA)

Prosjektnummer: 212118

MediaLT gjennomførte i 2010 forprosjektet Barnestemme (NFR-prosjektnr: 201975), der målsetningen var å undersøke hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme. Forprosjektet konkluderte med to mulige løsninger. I dette prosjektet ønsker vi å bygge på den av disse to løsningene som har størst potensial i forhold til et mer generelt bruksområde, og som derfor også kan imøtekomme flest behov i brukergruppen.

Målsetningen i KUBA-prosjektet er å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme.

For å realisere dette ønsker vi å teste ut en ny metode. Første steg består i å lage en master ungdomsstemme. Tidligere innspilte data fra en voksenstemme vil deretter bli brukt for å adaptere ungdomsstemmen til en barnestemme. Første versjon av denne barnestemmen vil bli brukertestet og tilpasset i tråd med tilbakemeldingene, og til slutt vil en endelig barnestemme bli utviklet.

Blant barn uten eller med mangelfull stemme er behovet for en syntetisk barnestemme tydelig dokumentert. Av denne grunn vil en syntetisk barnestemme med tilstrekkelig kvalitet ha stor verdi for målgruppen.

Prosjektet ønsker også å undersøke om en syntetisk barnestemme vil representere en forbedring for synshemmede og dyslektiske barn. En problemstilling som tidligere ikke har vært undersøkt.