Sammendrag (Bok om uu og dokumenter)

Kunnskapen om universell utformingen av dokumenter er i dag liten. Noe som resulterer i at dokumenter blir vanskelige å lese for mange. Hovedmålet i dette prosjektet er derfor å utvikle og formidle god praksis for universell utforming av dokumenter. Ambisjonen er at dette arbeidet skal munne ut i en bok, som forklarer og konkretiserer utfordringene, og som på en enkel og lettforståelig måte gir en oppskrift på hvordan dokumenter bør utformes. For å få dette til, planlegger vi blant annet å lage gode grafiske illustrasjoner av framgangsmåtene. Boka vil ta for seg de mest anvendte dokumenttypene, som PDF, tekstbehandlingsdokumenter, regneark, presentasjoner osv. Boka vil bli utgitt på Universitetsforlaget.