Kirsten Ribu

Stilling og arbeidssted

Høgskolelektor, datalinjen, Avdeling for ingeniørutdanning, Høgskolen i Oslo

Bakgrunn

Kirsten er høgskoleingeniør i informatikk, og har også hovedfag fra Statens Håndverks- og kunstindustriskole med maleri, tegning og grafikk som fag. Hun har arbeidet som aktiv billedkunstner i mange år, og har kunnskap om og interesse for både datatekniske løsninger og visuell utforming.

Om arbeidstedet

www.hio.no

Kirsten har vært ansatt ved Høgskolen i Oslo siden 2003, og underviser i som systemutvikling, jus og etikk, prosjektfag og utvikling av websider. Det siste året er utvikling av tilgjenglige nettsteder blitt inkludert i flere kurs. Et nytt bachelorprogram som kalles ’Anvendt datateknologi er startet opp på datalinjen, og Kirsten har nå hovedansvaret for utvikling av fagtilbudet. Sentrale fag er menneske-maskin-interaksjon og systemutvikling med vekt på interaksjonsdesign og universell design. Studentene arbeider med reelle prosjekter for faktiske brukere.

Kirsten arbeider med forskning ved siden av undervisning. I løpet av 2007 har hun fått antatt flere artikler om universell utforming i undervisningen på ulike konferanser, bla NOKOBIT (Norske organisasjoners bruk av informasjonsteknologi), Icee (International Conference on Engineering Education) i Coimbra, Portugal og Melbourne i Australia, samt holdt to presentasjoner på Techshare i London om DAISY, og tilrettelegging av teknologi for parkinsonrammete og eldre.

På datalinjen er arbeidet i gang med å bygge opp en Interaksjonslab som skal brukes i både undervisning og forskning. Universell utforming og interaksjonsdesign er nå i ferd med å bli et nytt satsningsområde på Ingeniørutdanningen. Laben skal brukes av lærere og studenter til forsøk, brukertesting og produktevaluering.