Retningslinjer for fritt digitalt innhold

Ulike verktøyprogrammer kan brukes for å lage underholdene og/eller pedagogiske applikasjoner for funksjonshemmede. Et slikt verktøy er Programsnekker, og det finnes flere andre. Forskjellen mellom disse verktøyprogrammene og vanlige presentasjonsprogrammer (f.eks. PowerPoint) er at produkter for funksjonshemmede har innebygget støtte for alternativ input mm.

Det er et stort behov for digitalt innhold som kan gjøres fritt tilgjengelig. Derfor jobber vi kontinuerlig med å gjøre samlingen av fritt digitalt innhold stadig større, og vi er derfor svært interessert i å motta bilder, lyd og video. Nedenfor finner du noen retningslinjer for hvordan du kan sende inn materiell.

Opphavsrett

Vær sikker på at det du sender inn faktisk er ditt eget materiell, eller at du er sikker på at det ikke tilhører noen som ikke ønsker innholdet lagt ut på nettet.

Pakking

Hvis du ønsker å sende inn flere filer, f.eks. en bildesamling, skal disse pakkes inn og sendes som en fil. Bruk WinZip eller et annet verktøy som lager zip-filer.

Lydfiler

Følgende formater er OK: wave, mp3

Dersom du har  lydfiler i andre formater kan vi evt. konvertere disse.

Bildefiler

Følgende formater er OK: jpg, bmp

Video

Følgende formater er OK: mpg, avi, wmv

Forsøk å velge videoformater som normalt støttes av Microsoft Windows, dvs. som ikke krever spesielle dekodere.

Innsending

Materiell kan sendes til: info@medialt.no

Dersom du har svært mye materiell kan du f.eks. sende en CD til:

MediaLT
jerikoveien 22
N-1067 Oslo