3.3 Grafiske elementer skal kunne skrues av/på

Noen mennesker med sammensatte lærevansker (synsvansker eller visuelle persepsjonsproblemer) vil ha problemer med å oppfatte et skjermbilde med mange detaljer. For mennesker med oppmerksomhetsvansker, kan mange ikoner og valg i et skjermbilde virke forstyrrende. Dette kan føre til at de ikke oppfatter oppgaven/ informasjonen.

Det er en fordel dersom grafiske elementer kan skrues av/på. I noen tilfeller vil dette også medføre redusert funksjonalitet (jfr 1.2 Tilby valg som gir reelle forskjeller mht. vanskelighetsgrad).

Valg må kunne lagres (jfr. 5.3 Innstillinger skal kunne lagres).

Relaterte punkter