2.1 Legg til rette for alternativ styring

Funksjonshemmede har helt ulike forutsetninger for å styre datamaskiner. Det finnes en rekke hjelpemidler, f.eks:

  • mus
  • brytere
  • pekeskjermer
  • styreplater
  • tastatur
  • scanning

Det er viktig at programvare designes med tanke på forskjellig input-utstyr. I tillegg til ulikt pekeutstyr bør programmer kunne styres vha. tastaturet (dette vil i stor grad også mulliggjøre bruk av brytere).

Relaterte punkter