Referat prosjektgruppemøte 07.05.2007

Dato: 07.05.2007

Til stede:

Daniel Scheidegger, Rudolph Brynn, Øystein Dale, Magne Lunde, Morten Tollefsen, Håkon Aspelund, Bernt Nilsen

1. Kort presentasjonsrunde

Deltakerne på møtet presenterte seg.

2. Kort presentasjon av prosjektet

Hovedmålet er å legge grunnlaget for et sertifiserende kurs i IKT og tilgjengelighet. I prosjektsøknaden er dette delt inn i mindre milepæler/delmål:

 1. Kartlegge og avgrense innholdet i kurset, samt kartlegge internasjonale erfaringer.
 2. Kartlegge og vurdere faglitteratur som kan inngå som pensum i en sertifiserende modul, samt vurdere om det er behov for å skrive en egen fagbok til kurset.
 3. Skissere ulike løsninger for kursgjennomføring og sertifisering, samt avklare hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige.
 4. Definere innholdet i og finansieringen av et hovedprosjekt.

Det presiseres at dette er et forprosjekt, der målet ikke er å utvikle modulen, men å legge grunnlaget for utviklingen av den.

Kort diskusjon knyttet til kursform, målgruppe, tematikk mm. Delta-senteret har et oppdrag knyttet til IKT og høyere utdanning. EDeAN har etablert en database som skal samle erfaringer knyttet til universell design og IKT.

3. Kartlegge og avgrense innholdet i kurset

Hva er gjort tidligere i Norge?

 • UMB/NTNU-kurs
 • Enkelte utdanningsmiljøer har kurs/emner innen tilgjengelighet

Hovedinnhold/hovedtemaer i kurset?

 • Strukturerte dokumenter er viktig for tilgjengelighet
 • Prosess og brukermedvirkning
 • Server-miljøer, applikasjoner og distribusjon
 • Det universelle må ha et grensesnitt mot det spesielle
 • Sertifisering av produkter

4. Kartlegge internasjonale erfaringer

Hva er gjort internasjonalt?

 • EDeAN nettverk (kartlegger blant annet utdanning)
 • Rudolph Brynn sjekker med EDF
 • IBM
 • ECDL foundation (vi skriver en kort tekst på engelsk)
 • Frank (SIKTE) inviteres for å fortelle om CSUN-sertifisering

5. Litteratur

Hva finnes av litteratur?

 • Delta-senteret: hefter om web-tilgjengelighet
 • WAI/WCAG
 • Alle sender info. som samles i en referanseliste.

skrive egen bok?

 • Vi trenger norsk litteratur.

6. Kursgjennomføring og sertifisering

Type kurs?

 • Fordel å kunne tilby kurs også utenfor universitets- og høyskolesystemet
 • Antakelig en fordel med nettbaserte kurs med fysiske samlinger Sertifisering?
 • Vise praktisk bruk av hjelpemidler.
 • ECDL kan mye om måling av fagkompetanse knyttet til en kravspesifikasjon
 • Ofte vil tre aktører være med på utviklingen av nye temaer: kursleverandør, utviklere av læremateriell og sertifiseringsinstans
 • Prosjektoppgave kan være aktuell i kombinasjon med test

7. Eventuelt

 • Neste møte 20. juni kl. 12-15.30