Ressursnettverket Universell IKT

Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt tok initiativet til et samarbeid innen IKT og universell utforming, og fikk støtte til å administrere et slikt nettverk.

I regi av nettverket er det sendt inn prosjektsøknader, arrangert seminarer, sendt ut nyhetsbrev med mer.

Artikler