Oppsummering/konklusjon

ABM-sektoren har en jobb å gjøre når det gjelder tilgjengelige nettsider. Noen institusjoner har nokså gode sider, men ingen av de 162 nettstedene var i nærheten av å få full pott.

De dårligste nettstedene får faktisk poeng i stor grad fordi de ikke bruker den funksjonaliteten som testes, f.eks. kan de ikke trekkes for dårlige rammenavn når rammer ikke brukes eller for mangelfull merking av grafikk hvis nettstedet ikke har noen bilder. Små grep kan imidlertid gjøre store utslag. Selv de minst tilgjengelige nettstedene kan bli mye, mye bedre - uten store ressurser.

Poengsystem

For å måle tilgjengeligheten utviklet MediaLT i samarbeid med ABM-utvikling et eget poengsystem. Systemet tar utgangspunkt i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Siden den gjeldende standarden er fra 1999 har vi lagt til noen egne testkriterier, men også valgt å se bort fra sjekkpunkter som er lite relevante i 2007.

Maksimal poengsum er 37.

Best i test, gjennomsnitts-nettstedet og de som har det største forbedringspotensialet

UBO. Bibliotek for medisin og helsefag (Rikshospitalet) vinner en knepen seier med 28 poeng. Nesten like bra er Østfold bibliotekene og Det juridiske fakultetsbibliotek som deler andreplassen med 27 poeng. 8 nettsteder følger deretter med 26 poeng.

I testen er gjennomsnittet 20 poeng. Det skiller lite mellom de ulike sektorene, men bibliotekene er gjennomsnittlig et ørlite hakk bedre enn arkiv og museer.

Hamar bibliotek fikk 12 poeng. Bare 1 poeng bedre er Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Hvalfangstmuseet og Museet i Nord Gudbrandsdalen. Mye forbedringspotensiale, altså, og vi føler oss sikre på at manglende tilgjengelighet skkyldes kompetanse - ikke vilje!

Hva bør gjøres?

Resultatene fra denne testen viser tydelig at det er mye å hente i forhold til tilgjengelighet på ABM-sektorens nettsteder. Erfaringsmessig kan svært mye forbedres med små grep. Testene som nå er gjennomført kan riktignok ikke gi detaljerte løsninger på hvert enkelt nettsteds utfordringer, men testene synliggjør svært viktige problemområder!

En detaljert gjennomgang av hvert enkelt nettsted må gjøres for å komme med konkrete løsningsforslag. ABM-utvikling vil plukke ut noen nettsteder for detaljert sjekking. Nettsteder som ønsker en evaluering kan få gjennomført en tilsvarende gjennomgang der spesifikke forbedringsmuligheter beskrives.


Forrige | Innhold | ABM-prosjektet