Verstingene

Ingen av nettstedene i ABM-sektoren er helt optimalt utformet i forhold til tilgjengelighet, men de dårligste er mye dårligere enn de beste - og de dårligste er rett og slett dårlige!

De 10 dårligste

poeng 10 dårligste
sum Nettsted URL
12 Hamar bibliotek, hovedbiblioteket http://www.hamar.kommune.no/category.php?categoryID=312
13 Sverresborg Trøndelag folkemuseum http://www.sverresborg.no/
13 Hvalfangsmuseet http://www.hvalfangstmuseet.no/
13 Museet i Nord Gudbrandsdalen http://www.gbdmuseum.no/index01.php
14 Aukrustsenteret http://www.aukrust.no/
14 Høgskolen i Vestfold. Biblioteket http://www-bib.hive.no/
14 Kulturhistorisk museum http://www.khm.uio.no/
15 Norsk luftfartsmuseum http://www.luftfart.museum.no
15 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek http://www.arbark.no
15 Tjøme folkebibliotek http://tjome.web.acos.no/Artikkel.asp?AId=359&back=1&MId1=295
15 Haugar Vestfold kunstmuseum http://www.haugar.com/

Aller dårligst ut kom Hamar bibliotek med 12 poeng! Bare 1 poeng bedre er Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Hvalfangstmuseet og Museet i Nord Gudbrandsdalen.

Litt om det dårligste nettstedet i testen

På dette nettstedet har ikke grafikk fått alternative beskrivelser. Dette fører til at de som ikke ser bildene må velge lenker som heter: images/menu_arrow_0, images/pilar_invert, images/pilar osv. Ikke lett å bruke et nettsted med slike lenkenavn, men noen forståelige lenker finnes også! Problemet med manglende alt-attributt er det lett å rette på, heldigvis! Det samme gjelder ramme-titler.

Siden validerer ikke, hverken for vanlig koding eller wcag.

Fargekoding brukes som eneste markering i en kalender, men kontrasten på siden er forholdsvis bra (2 av 3 poeng). Vises siden uten stilark fungerer det ganske bra likevel. Elementrekkefølge får 2 av 3 poeng.

Ingen overskrifter er merket på riktig måte. Heller ikke språk eller tabell-overskrifter er merket. Små objekter gjør det vanskelig for bevegelseshemmede, og spesielle tilgjengelighetsfunksjoner (innebygget tale, tekststørrelse osv) og interne hopp finnes ikke.

Enda har vi ikke tatt med alt! Høres dette fullstendig håpløst ut? Ja, litt unødvendig at nettsteder i 2007 skal være så lite brukervennlige for alle. Men likevel: her er det lett å gjøre forbedringer, og kanskje skal det nokså lite til for å få et nettsted som fungerer mye, mye bedre!

Brett opp armene og bli "best i test neste gang" - det kan dere klare hvis dere vil!


Forrige | Innhold | Neste | ABM-prosjektet