Prosjektgruppe (PIPPI)

Navn

Organisasjon

Arbeidsområde

Morten Tollefsen (prosjektleder)

MediaLT

Prosjektledelse, nettverksbygging, brukerinvolvering, veiledning studentarbeid, brukerkompetanse, utarbeidelse og dataanalyse testing, formidlingsarbeid.

Magne Lunde

MediaLT

Prosjektledelse, nettverksbygging, formidlingsarbeid.

Miriam Nes Begnum

MediaLT

Veiledning studentarbeid, utarbeidelse og dataanalyse testing, formidlingsarbeid.

Trond Ausland

MediaLT

Veiledning studentarbeid, brukerkompetanse.

Kirsten Ribu

HiO

Planlegging og gjennomføring brukertesting og utprøving, analyse og videreutvikling, formidlingsarbeid.

Kyrre Begnum

HiO

Design og forbedring PIP løsning, intern veiledning studentarbeid, planlegging og gjennomføring testing, analyse og videreutvikling, formidlingsarbeid.

Johan Finstadsveen

HiO

Design og forbedring PIP løsning, brukerinvolvering, planlegging og gjennomføring av brukertesting og utprøving.

Jonas Taftø Rødfoss

HiO

Design og forbedring PIP løsning, brukerinvolvering, planlegging og gjennomføring av brukertesting og utprøving.

Petter Skolla

HIA

Design og forbedring PIP løsning, brukerinvolvering, planlegging og gjennomføring av brukertesting og utprøving.

HiO

Norges Parkinsonforbund

Brukerinvolvering/referansegruppe, formidlingsarbeid.

Petter Øyan

HiAk

Design og forbedring PIP løsning, formidlingsarbeid.

Kirsten Lode

Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser

Brukerkompetanse bevegelsesforstyrrelser, formidling

Vigdis Jynge

NAV

Hjelpemiddelkompetanse, brukerkompetanse