Prosjektgruppe

Navn Organisasjon: ansvar
Morten Tollefsen MediaLT: prosjektleder
Ivar Goplen Norges blindeforbund: brukertester
Are Flyen MediaLT: programmering