Prosjektgruppe (Ifront: Kroppsøving og treningsteknologi)

 

 • Magne Lunde, MediaLT (prosjektleder)
 • Ingalill Bartlett, Statped
 • Håkon Gisholt, Ridderrennet
 • Knut Nystad, Stiftelsen VI
 • Anne Ragnhild Kroken, Norges skiforbund
 • Tommy Rovelstad, Norges idrettsforbund
 • Reidun Birgitta Jansen, Beitostølen helsesportsenter/Universitetet i Oslo
 • Viljar Aasan, Beitostølen helsesportsenter
 • Kristin Sletten Tofte, Beitostølen helsesportsenter
 • Jonas Blårud, MediaLT
 • Morten Tollefsen, MediaLT