Prosjektgruppe (Koding for alle)

  • Morten Tollefsen, MediaLT (prosjektleder)
  • Jo Herstad, Universitetet I Oslo
  • Lars bjørndal, Statped
  • Øyvind Rønning, Statped
  • Magne Lunde, MediaLT