Prosjektgruppe (SmartHjelp)

  • Morten Tollefsen (prosjektleder), MediaLT
  • Cathy Kalvenes, MediaLT
  • Magne Lunde, MediaLT
  • Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
  • Atle Lunde, Retinitis Pigmentosaforeningen i Norge 
  • Frank Lunde, NAV