Prosjektgruppe (Team FYSS)

  • Morten Tollefsen, MediaLT (prosjektleder)
  • Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge
  • Linn Kristoffersen, Uloba
  • Trond Ausland, MediaLT
  • Lars Bjørndal, Statped
  • David Hole, NAV
  • Magne Lunde, MediaLT