Prosjektgruppe (App-løftet 2018)

  • Morten Tollefsen (prosjektleder), MediaLT
  • Magne Lunde, MediaLT
  • Trond Ausland, MediaLT
  • Frode Volden, NTNU Gjøvik
  • Siri Rudlende, brukerrepresentant
  • David Hole, NAV IT (seksjon for design)