Prosjektgruppe (KUBA)

Følgende personer utgjør prosjekt/referansegruppa:

 • Morten Tollefsen (MediaLT), prosjektleder
 • Magne Lunde (MediaLT)
 • Miriam Nes Begnum, (MediaLT)
 • Tone Finne (Bredtvet kompetansesenter)
 • Marius Olaussen (Norsk lyd og blindeskriftbibliotek)
 • Randi Rodriguez (CP-foreningen)
 • Synnøve Flatebø Hoelseth (Haukåsen skole)
 • Britt Johnsen (Haukåsen skole)
 • Torbjørg Breivik (Språkrådet)
 • Jo Hærstad (Universitetet i Oslo)
 • Frank Hansen (Statped Vest)
 • Elisabeth Bue (Møller-Trøndelag kompetansesenter)