Prosjektbeskrivelse: Elektroniske pekebøker for funksjonshemmede barn

Elektroniske pekebøker for funksjonshemmede barn

Prosjekttittel: Elektroniske pekebøker for funksjonshemmede barn
Prosjektperiode: 01.01.2006 – 31.12.2006
Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund
Virksomhetsområde: Rehabilitering
Skrevet av: Morten Tollefsen (MediaLT)
Dato: 12.05.2005

Forord

Da jeg fikk ideen til de "elektroniske pekebøkene" hadde vi ingen anelse om at så mange mennesker, voksne og barn, skulle få så stor glede av bøkene. Jeg ønsket å lage et PC-basert bokalternativ, der jeg kunne snakke med min et år gamle datter, Martine, om bilder. Jeg er blind, og barna mine ser normalt. Martine har blitt 9 år, og hun leser selv nå. Jeg koser meg imidlertid fortsatt med pekebøkene, men nå sammen med min tre år gamle sønn.

Opprinnelig var målgruppen for de elektroniske pekebøkene synshemmede voksne med seende barn. Det har imidlertid vist seg at disse bøkene har en langt bredere målgruppe: synshemmede barn, bevegelseshemmede barn, mennesker med utviklingshemming osv.

Jeg er så heldig å få jobbe med mange spennende prosjekter innen IT og funksjonshemmede. Det er likevel slik at pekebøkene har en helt spesiell plass i hjertet mitt. Det har gjort det mulig for meg å ha svært mange hyggelige bildeopplevelser med barna mine, og det har vært utrolig inspirerende å få tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger som i hovedsak går ut på at produktene gjør at barn og voksne gjør noe sammen, at barn lærer nye ting og at bøkene faktisk brukes av mange barn sammen. Følgende tilbakemelding fra en mor har jeg satt utrolig stor pris på:

"Pekebok-programmet har vært til stor glede for oss. Jon blir helt "vill" av glede, når jeg setter han foran PC'en og han hører åpningsmelodien til programmet. Vi har derfor brukt pekebok-programmet aktivt i forhold til opplæringen av ham. Jon har ikke språk. Han har så vidt begynt å gjøre noen tegn. Vi benytter tegn til tale, for å stimulere språkutviklingen. Jeg er overbevist om at det er ved bruk av Martines dyrebok at han blant annet allerede kan gjøre tegnet for katt."

Jeg håper virkelig at vi kan få mulighet til å oppdatere programmet. Dette er nødvendig fordi nyere operativsystemer og utviklingsverktøy gjør at programmet ikke lenger fungerer bra. Det er også ønskelig å legge til funksjonalitet som gjør det enda enklere for synshemmede barn å styre programmet, og sørge for at mennesker med sammensatte funksjonshemninger kan bruke programmet.

Morten Tollefsen
Prosjektleder

Bakgrunn

I 1997 innvilget Helse og Rehabilitering støtte til Martine-prosjektet. Hovedmålet var å utvikle et konsept for elektroniske pekebøker, samt å utarbeide en ferdig bok. Målgruppen i prosjektet var synshemmede voksne med seende barn. Arbeidet er beskrevet i prosjektets sluttrapport (http://www.medialt.no/rapport/sluttrapp_Martine.pdf).

Et av hovedmålene i konseptutviklingen for de elektroniske pekebøkene var at brukerterskelen skulle være svært lav. Den første elektroniske pekeboka "Martines dyrebok" er spredd til ca. 600 personer. "Martines dyrebok" inneholder 28 norske dyr. Ved siden av at det er lagt inn bildebeskrivelser, dyrelåter og barnestemmer som sier hvilket dyr som vises, er det spilt inn en barnesang til hvert bilde. Det var viktig i prosjektet å lage noe voksne og barn kunne være sammen om å bruke, og dyreboka er således et forsøk på å gjenskape lese- og sangkrokens hyggestund foran dataskjermen. Siden kontakten mellom voksne og barn er så sterkt vektlagt i "Martines dyrebok", kan dyreboka brukes så tidlig som før barna har fylt ett år, men helt opp til barna er åtte år vil de ha glede og utbytte av den elektroniske pekeboka.

I SVEIP-prosjektet ble det laget 3 nye pekebøker. Bøkene ble etter hvert også prøvd med blinde og svaksynte barn. Dette var en stor suksess, og barna klarer å bruke programvaren på egenhånd (uten datatekniske hjelpemidler). Ulike tilfeldigheter førte til at bøkene også ble prøvd av bevegelseshemmede, barn med utviklingshemming og mange andre grupper. Det enkle konseptet fungerer for alle, og de elektroniske pekebøkene har fått en langt bredere målgruppe enn det vi opprinnelig definerte.

Helt fra starten av har pekebok-programmet vært gratis. Bøkene spres til selvkost. Denne distribusjonsløsningen ønsker vi å fortsette med. På denne måten får mange flere glede av produktene.

Dersom de bøkene som alt er laget skal kunne distribueres må programvaren oppdateres. Dette skyldes at bøkene ble laget for Windows 98, mens de fleste nå har Windows XP. For å gjøre nødvendige oppdateringer må også selve programkoden skrives om pga. nye utviklingsverktøy. I forbindelse med et slikt arbeid ønsker vi også å implementere noen forbedringer som vil gjøre programvaren enda mer tilgjengelig. En målgruppe for disse forbedringene er barn med synshemning og CP. Endringene vil f.eks. være til stor hjelp for mennesker som kun kan bruke en bryter (eller et begrenset antall brytere).

Mål og målgruppe

Oppdatere Pekebok-programmet slik at det fungerer i nye Windows-versjoner og legge inn funksjonalitet som gjør programvaren tilgjengelig for alle funksjonshemmede barn.

Målgruppen i prosjektet vil spesielt være funksjonshemmede barn. Her vil synshemmede med andre funksjonshemninger være en svært viktig gruppe. Funksjonshemmede voksne med funksjonsfriske barn vil naturligvis også ha glede av de endringene som skal gjøres i programvaren.

Prosjektorganisering

MediaLT har lang erfaring med Pekebok-programmet. For å gjøre utviklingsprosessen mest mulig effektiv, og for å holde prosjektutgiftene lavest mulig legges det opp til en liten prosjektgruppe.

Navn Organisasjon: ansvar
Morten Tollefsen MediaLT: prosjektleder
Ivar Goplen Norges blindeforbund: brukertester
Are Flyen MediaLT: programmering

I tillegg til prosjektgruppa vil vi trekke inn andre miljøer for brukertesting. Her vil vi ta utgangspunkt i de miljøene Pekebok-programmet brukes mye: Haukåsen skole, Huseby og Tambartun kompetansesenter, Trøndelag kompetansesenter, foreldreforeningen Assistanse osv.

Prosjektresultater

Prosjektresultatet vil være et oppdatert Pekebok-program. Programvaren skal kunne lastes ned gratis fra nettet. I tillegg vil eksisterende bøker bli oppdatert med ny programvare.

I tillegg til programvaren ønsker vi å lage en rimelig pekebok basert på fritt medieinnhold. Også denne boka skal kunne lastes ned gratis fra nettet. MediaLT er ansvarlig for et nordisk nettsted (www.spillehula.no), og mye av innholdet vil kunne hentes fra dette nettstedet.

Verdi for målgruppen

Med alle tilbakemeldingene MediaLT har fått rundt Pekebok-programmet og de bøkene som er laget er dette produkter svært mange setter pris på. Med videreutviklingen av programvaren kan den fortsatt distribueres til funksjonshemmede voksne og barn, og det vil bli tatt høyde for ytterligere funksjonalitet for å gjøre programvaren tilgjengelig for alle funksjonshemmede. Etter vår mening er det viktig at programvaren er gratis: på denne måten tør alle å prøve om det fungerer for dem (mange foreldre med funksjonshemmede barn er vant til at programvare ikke fungerer). Skulle dette gjøres til et kommersielt produkt ville også prisen bli så høy at det hadde vært vanskelig for mange å kjøpe produktene.

Pekebok-programmet brukes på mange ulike måter:

  • Voksne og barn sammen
  • Funksjonshemmede barn sammen med venner og søsken
  • Grupper med funksjonshemmede barn, der hver person styrer en funksjonBarn på egenhånd
  • Barn som bruker bøkene uten hjelp fra voksne

I tillegg til at programvaren skal kunne brukes med nye Windows-versjoner ønsker vi å legge inn funksjonalitet som gjør at barn med flere funksjonshemninger, f.eks. synshemning og bevegelseshemning skal kunne styre hele programmet på egenhånd. Dette er veldig verdifullt, for dessverre er mange av disse barna avhengige av hjelp for å mestre nesten alle andre data-programmer.

Overføringsverdi

Da MediaLT ledet prosjektene Martine og SVEIP hevdet vi at utviklingsarbeidet hadde stor overføringsverdi. Dette har vist seg å være helt riktig. Den kompetansen vi bygget opp i disse prosjektene har f.eks. kommet synshemmede til nytte på Internett. Videre har MediaLT utviklet et sett med retningslinjer for utvikling av dataspill: http://medialt.no/rapport/entertainment_guidelines/index.htm.

Også i den videreutviklingen som skal gjøres vil det bli utviklet erfaring/kompetanse med brukervennlighet, brukergrensesnitt for mennesker med flere funksjonshemninger og bruk av multimedia i kombinasjon med datatekniske hjelpemidler (f.eks. kunstig tale).

Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse.

Som nevnt over er Pekebok-programmet nå så gammelt at det ikke kan brukes i nye Windows-versjoner. I tillegg til å oppdatere programmet (dette krever en del endring av kildekode), vil det bli utviklet en rekke funksjoner som gjør det enklere for funksjonshemmede å bruke programvaren. Et viktig poeng her skal være at programmet i størst mulig grad skal kunne brukes uten andre hjelpemidler. Imidlertid vil det bli lagt stor vekt på at programvaren skal fungere bra med aktuelle hjelpemidler (leselist, brytere, spesielt pekeutstyr, ...).

Innebygget tale: Det skal legges inn tale i menyer og dialogbokser. Dette blir en valgfri funksjon. I bøkene er det alt lest inn tekst og bildebeskrivelser.

Valgfrie verktøyknapper: For noen brukere er det ikke nok å kunne vise/skjule verktøylinjer. I den nye versjonen av programmet skal det derfor være mulig å velge hvilke knapper som skal vises.

Scanning av knapper: I denne sammenheng betyr "scanning" at fokus flyttes automatisk fra en knapp til en annen. På denne måten vil det være mulig å bruke programmet med kun en bryter. Det legges også opp til "auditiv" scanning, slik at f.eks. blinde personer med sterk bevegelseshemning kan bruke funksjonen. Dette blir en valgfri funksjon.

Autostart: Når en bok settes i CD-spilleren skal programmet startes automatisk. Hvis programmet ikke er installert skal dette gjøres automatisk.

Gratis pekebok for nedlasting: En gratis pekebok for nedlasting skal legges på nettet. MediaLT vil også tilby boka på CD til selvkost (porto/ekspedisjon).

Distribusjon og formidling

Fortsatt distribueres Martines dyrebok, Mannen som skulle stelle hjemme, Tut og kjør og Pannekaka. Vårt mål er at dette skal være produkter alle som ønsker det kan anskaffe. MediaLT har distribuert bøkene til selvkost, og dette er også hensikten fremover. Programvaren er gratis.

Vi har lagt svært stor vekt på informasjons-spredning. I dette prosjektet vil det være spesielt aktuelt å informere i medlemsblader, lydaviser osv. Pekebok-prosjektet har fått stor mediedekning også i radio, TV og aviser. Med de nye funksjonene kan det derfor absolutt tenkes at det kan bli aktuelt å bruke også riksdekkende medier.

Videreføring

MediaLT ønsker å stå for distribusjon av programvare og bøker. Videre vil firmaet sørge for brukerstøtte og hjelp i forb. med programvaren.