Prakt-IKT

MediaLT har etablert et nytt kurstilbud for synshemmede. Prakt-IKT er en totalpakke for IKT-opplæring, som ruster synshemmede til å møte de kravene arbeidslivet stiller.

Er du arbeidssøker, i en studiesituasjon eller i arbeid, anbefaler vi dette kurset! Vi mener at alle synshemmede som tenker seg ut i eller allerede er i arbeid, bør få tilbud om Prakt-IKT.

Praktisk rettet mot synshemmede

Prakt-IKT tar utgangspunkt i hva arbeidslivet ser som et grunnleggende ferdighetsnivå i bruk av PC, Microsoft Office programmer og Smartphone. Kurset er utviklet for å sikre synshemmede den IKT-kunnskapen de trenger i studie og arbeidsliv.

Kurset er praktisk rettet mot synshemmede jobbsøkere. Du vil lære nye arbeidsteknikker og viktige hurtigtaster som gjør deg mer effektiv på jobb. Innstillinger i skjermforstørrer / skjermleser er også en viktig del av kurset.

Prakt-IKT gjør det lettere for deg å mestre hverdagen på skole eller på jobb.

Individuell opplæring

MediaLT tilbyr individuell opplæring tilpasset ulike behov og forutsetninger, for eksempel som en del av et attføringsopplegg, eller som fjernundervisning på jobb.

Kartlegging av hjelpemidler / arbeidsteknikker

I tilknytning til kurset er det utviklet et kartleggingsverktøy, som skal:

  • Avdekke personens kunnskap i forhold til fagplan.
  • Vurdere om personen bruker hensiktsmessige hjelpemidler.
  • Vurdere om personen bruker hensiktsmessige arbeidsteknikker

 

 

 

 

Produktnr.: 900

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!