Brukervennlige dokumenter

Hvordan lage dokumenter som er best mulig å lese for flest mulig? Brukervennlige dokumenter gir deg svaret på dette spørsmålet.

Nettsider skal være universelt utformet. Det hjelper imidlertid lite, dersom dokumentene som legges ut på nettet har dårlig tilgjengelighet. I dette kurset lærer du å lage dokumenter som har god tilgjengelighet og brukervennlighet. Kurset står helt på egne bein, men er også ypperlig å ta i kombinasjon med vårt populære kurs Gode nettsider med universell utforming.

God lesbarhet for alle

Dokumenter distribueres på mange andre måter enn via nettsider. De sendes ut på e-post, lagres for internt bruk og så videre. Alle som produserer dokumenter som skal leses av flere enn seg selv, bør derfor tenke på å lage de slik at de har god lesbarhet for alle.

Vi har plukket ut fire av de mest anvendte verktøyene for produksjon av dokumenter: PDF, Word, Excel og PowerPoint. Du får en innføring i hvordan du lager tilgjengelige dokumenter i alle disse fire filformatene. For HTML henviser vi til kurset Gode nettsider med universell utforming.

Produktnr.: 911

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!