Taktilt verdensatlas

Det norske verdensatlaset er basert på "National Geographic Talking Tactile atlas of the world". Dette er en samling av 43 taktile kart.

[Bilde: Eksempel på taktilt kartark]

Atlaset er spesielt laget for blinde og svaksynte. MediaLT har imidlertid fått mye respons på at dette produktet også er svært nyttig for mennesker med vanlig syn.

Kartene brukes sammen med TTT

Kartene legges på en taktil plate (TTT). Når du trykker på et land, by, havområde, elv osv. leses navnet opp.

Indeks

En indeks for det kartet som vises, og en indeks for hele kartverket er tilgjengelig hele tiden. Skal du finne et navn som ikke er på kartet som ligger på platen får du vite hvilket kart som skal legges på. Talekommandoer (øst, vest, nor og sør) styrer hånda til bestemmelsesstedet.

Video med Markus (10) som viser atlaset på Extra-sendingen på NRK

Mer enn kart

I verdensatlaset finner du mye mer enn kartene!

  • Fakta om hvert land
  • Avstand mellom to punkter (f.eks. mellom to byer)
  • Indeks
  • Kart og info. om planetene i vårt solsystem

 

Kartark og prgramvare HMS-artnr: 141738

Taktil plate HMS-artnr: 141737

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!