Taktilt, talende nærområdekart

Trenger du et kart over et utendørs- eller innendørsområde (for eksempel der du bor eller jobber), skreddersyr vi kartene for deg.

[Bilde: Per Inge Bjerknes bruker de taktile, talende nærområdekartene i sitt arbeid som veiplanlegger.]

Nærområdekartene er spesielt beregnet på blinde og svaksynte. De gir god detaljkunnskap om og et godt oversiktsbilde over utendørs- og innendørsområder.

Kartene brukes sammen med en taktil plate

Kartene legges på en taktil plate. Når du trykker på en vei, en elv eller noe annet som vises på kartet, leses navnet opp.

Hjelpemiddelnumre

Ønsker du å søke NAV om støtte til nærområdekart, må du både søke om det taktile kartet og den taktile platen. Nedenfor ser du artikkelnumrene produktene har hos hjelpemiddelsentralen (HMS)

  • Nærområde kart: HMS artikkelnummer 212978
  • Taktil plate: HMS artikkelnummer 141737 

Produktnr.: 102264

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!