Taktil plate (TTT)

En taktil plate kan brukes sammen med verdensatlaset eller andre taktile løsninger. Den kobles til PC via USB, og trenger ingen spesielle drivere.

Taktil plate HMS-artnr: 141737

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!