Tusen spørsmål

"Tusen spørsmål" er en elektronisk spørrebok, som bruker MediaLTs programvare. Boka er laget som en del av prosjektet: "Et lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler", og er spesielt tilpasset synshemmede barn. Det er også lagt stor vekt på at boka skal være morsom å bruke og ha varig verdi for både voksne og barn generelt.

[Bilde: Forsiden av CDen til Tusen spørsmål]

Målsetningen med "Tusen spørsmål" er at barn på barneskoletrinnet skal leke seg til kunnskap og mestring. Boka kombinerer læring om 25 temaområder med trening i bruk av Windows-programvare og tekniske hjelpemidler. Bruksområdet for boka er bredt. Den kan brukes i undervisningen i barneskolene, av enkeltpersoner og som en hyggebok familie og venner kan være sammen om.

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!