Parspill

Par er et tradisjonelt memo-spill. I programmets hovedvindu finner man et kvadrat med knapper, hvorav to og to hører sammen. I dette spillet brukes lyder i stedet for bilder, og programmet kan brukes av en eller to spillere. Antall knapper kan være fra 4x4 til 10x10.

[Bilde: viser Parspill med 10x10 knapper]

Slik brukes spillet

I starten av hvert spill velges antall spillere (en eller to). Trykk på knappen merket "1 spiller" eller "2 spillere".

Lydene velges ved å skrive inn et nummer eller trykke på en av knappene. Hvis man skriver inn nummer må man trykke for å velge lyd nr. 2, og for å gi programmet beskjed om at man har skrevet inn nummeret til det andre valget.

Hvis spillet brukes av to spillere, velger de annenhver gang. I Par er det altså ikke slik at man får holde på til man gjør feil.

Et lekbetont møte med PC og datatekniske hjelpemidler

Vi i MediaLT tror at Par-spillet er utfordrende og krevende for både voksne og barn! Vi har imidlertid særlig tenkt på blinde og svaksynte barn når spillet ble laget. Spillet er et resultat av prosjektet "IT og synshemmede barn", støttet av stiftelsen Helse og rehabilitering.

I arbeidet med Par har det vært et viktig poeng å lage et spill som er utfordrende, og som stimulerer læringsprosessen, både mht. PC og tekniske hjelpemidler for synshemmede barn.

  • Spillet har forholdsvis god lydstøtte, noe som gjør at det kan brukes uten datatekniske hjelpemidler. Dette krever naturligvis hjelp fra en voksen person (eller f.eks. eldre søsken). For barn som ikke har fått nødvendige hjelpemidler vil dette gjøre det enklere å lære plasseringen av tastene på tastaturet.
  • Dersom leselist brukes til å "klikke på knappene" med markørhenterne gir det meget god trening i navigering og simulering av mus.

Siden spillet kan brukes av to spillere håper MediaLT at synshemmede barn vil bruke det sammen med seende søsken og venner. Til slutt vil vi gjerne utfordre de voksne også: par er nemlig slett ikke noe lett, og både store og små kan trimme de grå!

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!