Ordspill

Ordspill inneholder ni ulike oppgaver. Oppgavene har et pedagogisk tilsnitt, men spillet er laget med utgangspunkt i målsettingen om et lekbetont møte med PC og tekniske hjelpemidler.

Kort beskrivelse av spillet

Ordspill består av 9 ulike oppgaver. Oppgavene må ikke løses sekvensielt, dvs. at spilleren selv bestemmer hva som skal skje. De fleste av oppgavene har en bestemt varighet (2 minutter).

Det som er felles for oppgavene er at det dreier seg om bokstaver og tall. I tabellen nedenfor beskrives hver oppgave.

Oppgave/delspill Beskrivelse
Tastejakt En bokstav leses opp og vises på skjermen. Skjermbildet er enkelt, og det skal være greit å lese bokstaven med leselist og skjermforstørrer. Det er om å gjøre å taste inn flest mulig bokstaver i løpet av 2 minutter.
Bokstavjegern I "bokstavjegern" brukes vanlige norske ord, og spilleren skal finne en bokstav i ordet. Bokstaven som skal finnes leses opp i høyttaleren og vises på skjermen. I denne oppgaven må spilleren "klikke", dvs. bruke musen eller markørhenterne på en leselist. Det er om å gjøre å finne flest mulig bokstaver i løpet av 2 minutter.
Lik telling 10 tilfeldige bokstaver vises på skjermen. Spilleren blir bedt om å telle antall forekomster av en gitt bokstav. For at dette også skal være mulig vha. leselist vises bokstavene både på knapper og som stor skrift. Det er om å gjøre å telle flest mulig bokstaver på 2 minutter.
Pluss og minus Tilfeldige regnestykker leses opp og vises på skjermen. Spilleren skal skrive inn svaret. Hvert regnestykke består kun av to tall, og pluss eller minus velges tilfeldig. Tallene varierer mellom 1 og 10. Regnestykkene kan gi et negativt svar, f.eks. 4-10. Det er om å gjøre å svare på flest mulig regnestykker i løpet av 2 minutter.
Pluttifikasjonstabellen Tilfeldige regnestykker leses opp og vises på skjermen. I denne oppgaven brukes kun multiplikasjon, og tallene varierer mellom 1 og 10. Det er om å gjøre å svare på flest mulig regnestykker i løpet av 2 minutter.
Apekatt I "apekatt" leses det opp ord i høyttaleren. Spilleren skal skrive ordet, og det er om å gjøre å klare flest mulig ord i løpet av 2 minutter. Det er lagt inn en "juksemulighet", dvs. at ordet kan bli stavet hvis spilleren ikke vet skrivemåten.
Sjekk punkt En punktbokstav leses opp og vises på skjermen. Punkt 1, 2, 3 blir f.eks. en L, og bokstaven skal tastes inn. Det er om å gjøre å klare flest mulig bokstaver i løpet av 2 minutter.
CQWXZ Dette spillet ligner en del på "bokstavjegern", men en av de ikke-norske tegnene er blandet inn i ordet. Spilleren skal klikke på denne bokstaven, men det gis ikke beskjed om hvilken bokstav som skal finnes. Det er om å gjøre å klare flest mulig bokstaver i løpet av 2 minutter.
Alfabetet I denne oppgaven er det om å gjøre å skrive inn hele alfabetet så raskt som mulig. Gjør man en feil må man starte helt på nytt.

Spilleren får veiledning vha. lyd om hva som skal gjøres i de ulike oppgavene, og ulike lyder brukes for å gi respons om et svar er riktig eller feil. Lydforklaringene kan fjernes dersom en spiller vet hvordan spillet brukes.

I hele spillet kan Mellomrom brukes for å få repetert det siste som ble lest opp (bokstaver, regnestykker, ord osv.).

Brukergrensesnitt

Programmet er laget for å fungere med leselist, skjermforstørrer og naturligvis uten hjelpemidler. Programmet kan styres med mus eller tastatur.

Tilpasse oppgavene

Mange av oppgavene kan tilpasses, slik at f.eks. lærere kan legge inn egne ord.

For mer informasjon, send en forespørsel til oss til oss!