PDF med skjermleser

Skrevet av: Morten Tollefsen, Sist oppdatert: 25.01.2008

Innholdet i dette dokumentet er basert på:
Screen reader access to PDF: a users guide

Hensikten med notatet er å gi de som bruker skjermlesere informasjon om hvordan PDF-dokumenter kan leses. Eksempler er med Jaws, men i all hovedsak er notatet skjermleseruavhengig. Adobe Reader for Linux kombinert med skjermleseren Orca vil f.eks. fungere nokså likt, men det brukes litt andre tastetrykk.

Innhold

1. Last ned siste versjon av Adobe Reader

Programmet som brukes for å lese PDF-filer heter Adobe Reader. I tidligere versjoner het programmet Acrobat Reader.

Tilgjengelighet for skjermlesere og andre hjelpemidler har blitt bedre i de nyeste utgavene av Adobe Reader, og du bør oppgradere til siste versjon. Vær klar over at tilgjengelighetsfunksjonene kun finnes i den fulle utgaven av programmet. Dette betyr at du ikke skal bruke f.eks. Adobe Reader Standard eller Adobe Elements.

Den fulle versjonen inneholder rask tilgjengelighetssjekk, ombryting av tekst og opplesing med syntetisk tale. Etter installasjonen vil du få flere valg som går på tilgjengelighet (for de fleste er standardvalgene hensiktsmessige). Vær klar over at du lett får med Google Toolbar dersom du ikke fjerner krysset for denne applikasjonen (noen synes den er flott, jeg vil helst unngå toolbaren).

Last ned siste utgave av Adobe Reader

2. Konfigurasjon av Adobe Reader

Det finnes en rekke ulike konfigurasjonsvalg i Adobe Reader. Som nevnt over bør du vanligvis bruke standardvalgene for å få best mulig tilgjengelighet. Dette vil likevel avhenge av dine preferanser, om du bruker skjermleser eller skjermforstørrer osv.

Konfigurasjonsveiviser for tilgjengelighet

Velg Dokument|Oppsettsveiviser for tilgjengelighet (Alt+D, t).

I dialogboksen bestemmer du hvilke valg du vil endre: skjermleser, skjermforstørrer eller alle. Bruk deretter veiviseren for å gjøre innstillinger.

Dialogboksen innstillinger

Dialogboksen som brukes for å gjøre endringer er litt annerledes enn det som er vanligst i Windows. Ulike kategorier vises under hverandre (ikke som en horisontal rekke med faner). For å komme til innstillinger åpner du heller ikke Verktøy-menyen (som jo nesten har blitt en defakto-standard):

 • Trykk Ctrl+K eller
 • Rediger|Innstillinger

Hjelpesystemet i Adobe Reader fungerer fint med skjermleser! Siden jeg vet at mange likevel sliter litt med slike systemer har jeg tatt sjansen på å gjengi litt av det du finner i hjelpesystemet om tilgjengelighetsinnstillinger. Jeg anbefaler likevel på det aller varmeste å lære seg å bruke online hjelp (og Adobe Readers hjelp er som sagt veldig bra).

Tilgjengelighetsinnstillinger i Tilgjengelighet-panelet

Erstatt dokumentfarger: Når du har valgt denne innstillingen, kan du velge fra en liste over kombinasjoner av kontrastfarger for tekst og bakgrunn, eller du kan lage dine egne. Disse innstillingene svarer til alternativet Bruk farger med høy kontrast for dokumenttekst i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk alltid sideoppsettstil: Svarer til alternativet Overstyr sideoppsettstil i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk alltid zoominnstilling: Svarer til alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bruk dokumentstruktur for tabulatorrekkefølge når det ikke er angitt noen bestemt tabulatorrekkefølge: Forbedrer navigasjonen for skjemafelt og koblinger i dokumenter uten angitt tabulatorrekkefølge.

Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet: Velg dette alternativet hvis du bruker en skjermforstørrer. Denne innstillingen svarer til alternativet Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Dokumenter-panelet

Lagre dokumentendringer i midlertidig fil automatisk hvert: Når du fjerner merket for dette alternativet, deaktiveres automatisk lagring. Hver gang et PDF-dokument lagres, må skjermleseren eller skjermforstørreren laste inn dokumentet på nytt. Denne innstillingen svarer til alternativet Deaktiver automatisk arkivering av dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Skjemaer-panelet

Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendige felt: Bruk disse innstillingene til å angi hvilke farger som skal brukes til å utheve skjemafelt som kan fylles ut. De svarer til alternativene Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendig felt i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Autofullfør: Reader tilbyr muligheten til automatisk utfylling av enkelte oppføringer i skjemafelt, slik at skjemaet kan fylles ut med færre tastetrykk. Denne innstillingen svarer ikke til et alternativ i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Internett-panelet

Vis PDF i leser: Fører til at PDF-dokumenter som åpnes via koblinger på websider, vises i webleseren i stedet for i et nytt Reader-vindu. Fjern merket for denne innstillingen for å få større kontroll når du navigerer i et dokument i en skjermleser. Denne innstillingen svarer til alternativet Vis PDF-dokumenter i webleseren i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Multimedia-panelet

 • Vis teksting når tilgjengelig
 • Spill av ettersynkronisert lyd når tilgjengelig
 • Vis bildetekster for tilleggstekst når tilgjengelige
 • Vis lydbeskrivelse (eller videobeskrivelse, eller beskrivende video) når tilgjengelig

Disse innstillingene svarer ikke til noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Sidevisning-panelet

Zoom: Angir skjermforstørrelse for dokumenter og gjør det enklere for synshemmede å lese PDF-dokumenter med tilpasset flyt. Denne innstillingen svarer til alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Jevn tekst: Kontroller tekstutjevning. Velg Ingen hvis du vil deaktivere utjevning av tekst og gjøre den skarpere og enklere å lese med en skjermforstørrer. Denne innstillingen svarer til alternativet Deaktiver tekstutjevning i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Leser-panelet

Leserekkefølge: Angir leserekkefølgen i dokumenter. Innstillingene for leserekkefølge vises også i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

 • Utled leserekkefølge fra dokument (anbefalt). Tolker leserekkefølgen i ukodede dokumenter ved hjelp av en avansert metode for analyse av strukturutledet oppsett.
 • Leserekkefølge venstre-mot-høyre, topp-til-bunn. Sender teksten basert på tekstens plassering på siden og leser fra venstre mot høyre og deretter fra topp til bunn. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.
 • Bruk leserekkefølge i rå utskriftsstrøm. Sender tekst i innspillingsrekkefølgen i utskriftsstrømmen. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.

Overstyr leserekkefølgen i dokumenter med koder: Bruker leserekkefølgen som er angitt i leseinnstillingene, i stedet for rekkefølgen som er angitt i kodestrukturen for dokumentet. Bruk denne innstillingen bare når du får problemer i PDF-dokumenter som er mangelfullt kodet. Denne innstillingen svarer til alternativet Overstyr leserekkefølgen i kodede dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Side kontra dokument: Denne innstillingen angir hvor mye av et dokument som sendes om gangen til en skjermleser. Hvis et PDF-dokument ikke er kodet, analyseres dokumentet, og Reader prøver å utlede dokumentstrukturen og leserekkefølgen. Dette kan ta lang tid hvis dokumentet er langt. Du ønsker kanskje å angi at bare den siden som vises for øyeblikket, skal sendes av Reader. Da analyseres bare en liten del av dokumentet om gangen. Denne vurderingen varierer avhengig av dokumentets størrelse og kompleksitet og funksjonene i skjermleseren. Når Reader sender informasjon til en skjermleser, en skjermforstørrer eller annen hjelpeprogramvare, lastes informasjonen inn i en minnebuffer som er direkte tilgjengelig for hjelpeprogramvaren. Mengden informasjon som sendes til minnebufferen, kan påvirke tiden Reader bruker på å utføre oppgaver, for eksempel åpne dokumentet, gå til neste side, endre visning eller utføre kommandoer.

Les bare sidene som vises nå. Dette er vanligvis det beste alternativet når du bruker en skjermforstørrer. Det forbedrer ytelsen ved å fjerne behovet for programvare som behandler de delene av dokumentet som ikke er synlige. Når Reader bare sender de synlige sidene i et PDF-dokument til minnebufferen, har hjelpeprogramvaren bare tilgang til de sidene. Programvaren kan ikke gå til en annen side før den neste siden er synlig og Reader har sendt sideinformasjonen til minnebufferen. Hvis dette alternativet er valgt, må du derfor bruke navigasjonsfunksjonene i Reader, ikke funksjonene i hjelpeprogramvaren, til å navigere fra side til side i dokumentet. Du bør også sette alternativet Standard sideoppsett i innstillingene til Enkeltside hvis du velger å la Reader sende bare de synlige sidene til hjelpeprogramvaren. Ettersom Reader sender sideinformasjon om alle synlige sider, mottar hjelpeprogramvaren informasjon om sider som kan være bare delvis synlige (for eksempel bunnen av en side eller toppen av neste side), i tillegg til sider som er helt synlige. Hvis du bruker en annen sidevisning enn Enkeltside, for eksempel Kontinuerlig, og deretter viser den neste siden, er det ikke sikkert at hjelpeprogramvaren kan finne ut hvilken del av foregående side som allerede er lest høyt. Se Innstillinger for visning av PDF-filer hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir standard sideoppsett til Enkeltside.

 • Dette alternativet svarer til alternativet Les bare sidene som vises nå i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Les hele dokumentet. Dette kan være det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med egne navigasjons- og søkeverktøy som du er mer fortrolig med enn verktøyene i Reader. Dette alternativet svarer til alternativet Les hele dokumentet i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter. Dette alternativet velges som standard og er vanligvis det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med lange eller kompliserte PDF-dokumenter. Det gjør det mulig for Reader å sende hele dokumentet hvis det er lite, men gå tilbake til side-for-side-sending for store dokumenter. Denne innstillingen svarer til alternativet Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Bekreft før dokumenter kodes: Når dette er valgt, kan brukeren bekrefte alternativene som skal brukes, før Reader et ukodet dokument klargjøres for lesing. Koding kan være en tidkrevende prosess, spesielt for store dokumenter. Denne innstillingen svarer til alternativet Bekreft før dokumenter kodes i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Alternativer for høytlesing: Her angir du innstillinger for å kontrollere volum, hastighet og stemmeleie for høytlesing. Du kan velge å bruke standardstemmen eller én av stemmene i operativsystemet. Velg Les skjemafelt hvis du vil at høytlesingsfunksjonen skal lese innholdet i skjemafelt. Disse innstillingene svarer ikke til noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Her finner du mer informasjon fra Adobe:

3. Åpne PDF fra nettsider

PDF dokumenter kan vises både i en nettleser (f.eks. Internet Explorer) og i Adobe Reader. Vises PDF i nettleseren vil skjermlesere vanligvis fungere dårligere enn i Adobe Reader. Du bør derfor velge å vise PDF med Reader:

 1. Åpne Adobe Reader
 2. Trykk Ctrl+K for å åpne dialogboksen innstillinger
 3. Pil opp/ned til Internett og trykk Tab
 4. Fjern krysset ved "Vis PDF i leser"
 5. Velg OK

4. Lagre PDF fra nettsider

Hvis du ønsker å konvertere et PDF dokument som ligger på nettet til andre formater må du laste ned dokumentet. Høyreklikk på lenken til dokumentet og velg "Lagre mål som". Alternativt flyttes PC markøren i Jaws til lenken og det samme velges fra hurtigmenyen (Skift+F10, Lagre mål som).

5. Navigeringstips i PDF-dokumenter

Dersom du bruker Jaws kan vanlige taster for navigering brukes: Piltaster, Home/End osv (Ins+H viser en liste med ulike tastetrykk). Det er likevel noen tastetrykk som virker annerledes i Adobe Reader:

 • Ctrl+Pil opp/ned: neste/forrige avsnitt virker ikke alltid. Noen ganger hopper Jaws over større tekstblokker. Det samme skjer med P.
 • Avsnitt vises ikke med blanke linjer. Det er derfor veldig vanskelig å skille dem fra hverandre.
 • Jaws versjon 7 og seinere kan hoppe mellom overskrifter, men alle overskrifter i PDF dokumenter gjenkjennes ikke. Overskriftene må være "tagget" (merket riktig).
 • Jaws Navigeringstaster er slått av som standard i Adobe Reader. Disse kan slås på vha. verbositet-dialogboksen Ins+V.

Det finnes en rekke navigeringstaster for Jaws: p neste avsnitt, l neste linje, h neste overskrift, t neste tabell osv. Trykk Ins+1 (tastaturhjelp) og trykk deretter de ulike bokstavene for å få en beskrivelse.

Jaws kan vise ulike lister:

 • Ins+F5: felt
 • Ins+F6: overskrifter
 • Ins+F7: lenker

Tabeller

Dersom tabeller er riktig tagget kan Ctrl+Alt+Piltaster brukes for å flytte i tabellen. Tagging kan være gjort av den som lager dokumentet eller automatisk av Adobe Reader.

Ofte vil tabeller være vanskelige å lese. Er celler sammenslått er det f.eks. ikke alltid mulig å flytte til forrige/neste rad. Tabeller som er laget med mellomrom e. l. vises ikke som tabeller i Jaws.

Lenker

Fungerer som på en nettside: Tab/Shift+Tab for å hoppe mellom lenker og Enter for å velge en lenke. Ins+F7 viser en liste over alle lenkene.

Input Felt

Hopp mellom felt vha. Tab og Shift+Tab. Skal du fylle ut tekst må du åpne skjemamodus (gå ut av skjemamodus med Num+).

Sider og bokmerker

Bruk Ctrl+PgUp/PgDn for å bla mellom sider.

F4 åpner og lukker Navigeringspanelet. Dette er en ikke-standard dialogboks. Den kan brukes med Jaws, men fungerer langt fra optimalt og er ofte treg. Flytt mellom ulike ruter vha. F6.

6. Konvertere PDF til andre formater

Det finnes mange verktøy for konvertering av PDF til andre formater. Resultatet vil imidlertid avhenge ganske mye av hvordan originalen er laget! Gjennomgangen av ulike verktøy i dette notatet er på ingen måte komplett.

zamzar.com

Zamzar er en online tjeneste for konvertering av filer. Du kan også bruke denne gratistjenesten for å konvertere PDF (f.eks. til Microsoft Word).

 1. Åpne www.zamzar.com
 2. Velg "Browse" og finn filen du vil konvertere.
 3. Velg hvilket format du vil konvertere til
 4. Legg inn din e-post adresse
 5. Velg "Convert" knappen

Etter en stund får du en e-post med en lenke til en side der det konverterte dokumentet kan lastes ned. Det konverterte dokumentet blir lagret i et døgn.

ScanSoft PDF Converter Professional

Med dette verktøyet kan du lage, redigere og konvertere PDF. Du kan også få laget lydfil av teksten.

Les mer på: Scansoft (eller kontakt MediaLT)

Adobe Reader

Med dette programmet kan PDF lagres som ren tekst (helt ustrukturert).

Adobe Acrobat Standard og Professional

Med disse verktøyene kan PDF lagres som html, Microsoft word og andre formater.

Adobe e-post tjeneste

Du kan sende e-post med en PDF fil som vedlegg. Filen konverteres til ren tekst eller html. Den konverterte filen sendes tilbake som et e-post-vedlegg. E-post sendes til:

Adobe Online konvertering

Dersom du har URL-adressen til PDF dokumenter kan disse konverteres med en online tjeneste. Konverteringen er til ren tekst eller html:

7. Om PDF

Vanlige tekstbehandlingsformater er i utgangspunktet sekvensielle (fra start til slutt i dokumentet). PDF er imidlertid en frifelt database. Det finnes 3 ulike varianter:

 1. Bare grafikk. Dokumentet består kun av grafikk og koordinater for plassering på siden. Slike PDF filer kan ikke leses av en skjermleser. Skannede dokumenter er typisk i dette formatet. Skal blinde lese dokumentene må det først behandles vha. tegngjenkjenning.
 2. Søkbar grafikk. Denne typen er identisk med det som står over. Til bildene er det imidlertid lagt til nøkkelord slik at det er mulig å søke. Dokumentene kan ikke leses med skjermleser.
 3. Tekst og formatering. Kan inneholde elementer som tekst, tabeller, felt, formatering osv. Denne typen kan inneholde et eget tilgjengelighetslag (accessibility layer).

8. Om Adobe Reader

Når Adobe Reader skal vise en fil brukes grafisk informasjon og koordinater i databasen for å presentere dokumentet. Fordelen er at presentasjonen av dokumentet blir svært likt originalen. Ulempen er at Adobe Reader ikke nødvendigvis har god kvalitet på informasjonen som ligger i tilgjengelighetslaget. God tilgjengelighet krever nemlig at forfatteren av dokumentet må optimalisere for dette.

De aller fleste PDF-filer som finnes i dag er ikke tagget og optimalisert med tanke på tilgjengelighet. Grunnen er at det finnes hundrevis av programmer som kan produsere PDF-filer, men kun noen få har funksjonalitet som gir muligheter for å produsere tilgjengelige dokumenter.

Adobe Reader vil forsøke å vise umerkede PDF filer. Tekst legges i tilgjengelighetslaget med temporære tag'er. PDF som kun inneholder grafikk eller søkbar grafikk kan ikke gjengis i tilgjengelighetslaget.

9. Lese umerket (untagged) PDF med Adobe Reader

Adobe Reader gir beskjed dersom et dokument ikke er tagget, dvs. at det ikke er informasjon i tilgjengelighetslaget. Adobe Reader vil da forsøke å konvertere dokumentet og plassere informasjon i dette laget.

Følgende punkter sier noe om hva som kan forventes av en konvertering fra dokumenter uten tagging (listen er ikke komplett):

 • Lenker, overskrifter og andre navigeringselementer blir borte. Dette gjør at lesing med skjermlesere blir mye mindre effektiv (tastetrykk for å gå til neste overskrift, vise liste med lenker osv. vil ikke fungere).
 • Tabeller tagges, men dette fungerer dårlig dersom celler er slått sammen/delt opp. I så fall ødelegges leserekkefølgen. Rad/kolonneoverskrifter kan få feil justering. Uniforme tabeller (like mange celler i alle rader) fungerer ganske bra med Jaws (Ctrl+Alt+Piltaster kan f.eks. brukes for å navigere i tabellen).
 • Grafiske elementer som bilder, spesialsymboler og diagrammer tagges som grafikk. Det vil imidlertid ikke finnes en alternativ tekst til disse elementene. Med andre ord vil ikke en skjermleser få noe ut av grafikken (noe som i værste fall kan gjøre dokumentet uforståelig).
 • Leserekkefølgen blir ofte riktig dersom PDF filen er lagret fra WordPerfect eller Word. Dette kan sjekkes med menyvalget Fil|Egenskaper (Ctrl+D), f.eks. "Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word".
 • Er PDF-filen lagret fra et desktop publishing system eller andre grafiske verktøy er det mye større sjanse for at leserekkefølgen blir feil. Sjekk dette i dokumentegenskaper (Ctrl+D).

Det kan være vanskelig for en blind å sjekke om leserekkefølgen er riktig. Hvis dette skal sjekkes er det to teknikker som kan brukes:

 • Lagre PDF-filen som tekst. Sjekk så at rekkefølgen stemmer med det som vises på skjermen.
 • Lytt til teksten og sjekk at det som leses opp kommer i samme rekkefølge som det vises på skjermen. Ulike opplesingsvalg finnes i undermenyen Vis|Les høyt.

10. Lese merket (tagged) PDF med Adobe Reader

PDF filer kan gjøres langt mer tilgjengelige med riktig taging. Tag'ene inneholder informasjon om dokumentstruktur mm. Typiske eksempler er overskrifter, lenker og alternativ tekst til grafikk.

Følgende punkter sier litt om erfaringer med taging av dokumenter:

 • Innhold som ikke tages eller som tages feil blir ikke tilgjengelig. Vår erfaring tilsier at mange har problemer med å gjøre dette riktig.
 • Menyvalget Dokument|Hurtigkontroll for tilgang kan brukes for å sjekke om det finnes tager, men sjekken kan ikke oppdage mangler, feil etc.
 • Den eneste måten å sjekke om PDF er riktig merket på er å få en vurdering fra en som har god greie på PDF og taging.

11 Jaws lesetaster

Vanlige Jaws taster for lesing og navigeringi HTML kan brukes i PDF dokumenter.

Vanlige taster

 • Tilbake, ALT+Venstrepil
 • Les adressefeltet, INSERT+A
 • Neste lenke, TAB
 • Forrige lenke, SHIFT+TAB
 • Åpne en lenke, ENTER
 • Vis liste med lenker, JAWS+f7
 • Hopp over lenker: Jaws+Enter
 • Vis og arbeid med sidemerker, control+shift+k
 • Vis en liste med felt, JAWS+f5
 • Vis en liste med overskrifter, JAWS+f6
 • Vis en liste med rammer, JAWS+f9

Flytte gjennom en web-side:

 • Neste anker, A
 • Neste knapp, B
 • Neste kombinasjonsboks, C
 • Neste ulike element, D
 • Neste tekstboks, E
 • Neste felt, F
 • Neste grafikk, G
 • Neste overskrift, H
 • Neste listeelement, I
 • Hop til linje, j
 • Returner til plassering før hopp til linje, Shift+J
 • Neste sidemerke, K
 • Neste liste, L
 • Neste ramme, M
 • Hopp over lenker, N
 • Neste objekt, O
 • Neste avsnitt, P
 • Neste blokksitat, Q
 • Neste radioknapp, R
 • Neste like element, S
 • Neste tabell, T
 • Neste ikke besøkte lenke, U
 • Neste besøkte lenke, V
 • Neste avkryssingsfelt, X
 • Neste inndeling, Z
 • Legg Skift til disse tastene for å gå til forrige element.
 • Legg Ctrl+Jaws til tastene for å vise en liste

Flytte og lese i tabeller

 • Neste rad, WINDOWS+Pil ned
 • Forrige rad, WINDOWS+Pil opp
 • Les rad, WINDOWS+komma
 • Les kolonne, WINDOWS+punktum
 • Neste celle i en rad, ALT+CTRL+Pil høyre
 • Forrige celle i en rad, ALT+CTRL+Pil venstre
 • Cellen under, ALT+CTRL+Pil ned
 • Cellen over, ALT+CTRL+Pil opp
 • Gå til en celle, Ctrl+J

12. Lage tilgjengelige PDF-filer fra Microsoft Word 2007

Microsoft tilbyr en gratis plug'in for Microsoft Word 2007 for lagring i PDF-format.

 1. Last ned plug'in fra Microsoft
 2. Kjør installasjonsfilen
 3. Skriv et godt strukturert dokument, dvs. med overskrifter, vanlige lister etc. Legg til alternativ tekst på bilder.
 4. Velg Office-knapp|Lagre som|PDF eller XPS
 5. Velg knappen Alternativer
 6. Kryss av i feltet "Opprett bokmerker ved hjelp av:" og velg alternativknappen "Overskrifter".
 7. Kryss av i feltet "Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet"
 8. Velg OK og lagre dokumentet

Tips 1: Bruk ordentlige stiler for overskrifter.

Tips 2: Alternativ tekst finnes i bildeegenskapene i Størrelse. I kompatibilitetsmodus må du velge "Formater bilde".

Tips 3: sjekk dokumentet i Adobe Reader for elementrekkefølge og evt. tilgjengelighetsproblemer.

13 Lenker