Overordnet testplan: Tilgjengelighet i fri programvare

Oppdatert: 11.02.2008, Morten Tollefsen

1. Om notatet

Testene beskrevet i dette notatet er resultatet etter prosjektgruppemøte 29.01.2008. Det er mulig å kommentere innholdet dersom dere har ideer til forbedringer.

2. Applikasjoner (Microsoft Windows)

For Windows testes deler av Open Office (tilsvarende test som i Linux). Grunnen er at vi alt kjenner hjelpemiddelteknologi og kommersielle kontorprogrammer. Vi tester også to ikke-kommersielle skjermlesere for Windows.

 • Open office
 • Thunder
 • NVDA

3. Hjelpemiddelteknologi og Linux

I testingen fokuserer vi primært på Ubuntu. De funnene vi gjør vil imidlertid bli sjekket i andre distribusjoner også.

KDE (grafisk miljø) er lite tilgjengelig i eksisterende versjon, men vil sannsynligvis få bedre støtte for skjermlesere i neste utgave. KDE vil bli testet med skjermforstørrer.

Tekstgrensesnitt (TUI) vil bli vurdert med tanke på tilgjengelighet og bruk i skole/arbeid.

 • Skjermleser (leselist, tale)
 • Tale input
 • Skjermforstørrer (inkl. tale)
 • Hjelpeverktøy for dyslektikere
 • DAISY
 • Dasher-funksjonalitet, tasteforsinkelser, scanning, skjermtastatur (bevegelseshemmede)
 • Tegngjenkjenning
 • Punktutskrift
 • Open document komponent, EAccessible 2 (hvis mulig).

4. Applikasjoner (Linux)

 • Filbehandling
 • Hjelpesystem
 • Tekstbehandling
 • Regneark
 • Epost
 • Nettleser og lynmeldinger

4.1 Filbehandling

 1. Navigere i filsystemet
 2. Endre navnet på en fil
 3. Slette, kopiere og flytte filer/mapper
 4. Søk etter filer

4.2 Hjelpesystem

 1. Finne Gnome taster
 2. Finne skjermleser taster

4.3 Tekstbehandling

 1. Skrive uformatert tekst
 2. Merke tekst og objekter
 3. Stiler og formatering: overskrifter, punktmerket og nummerert liste, fet, understreket …
 4. Lage en adresseliste som en tabell
 5. Lagre og gjenfinne dokumenter
 6. Sette inn et bilde

4.4 Regneark

 1. Skrive inn og kopiere formler
 2. Merke celler
 3. Summere en kolonne/rad
 4. Hoppe til gitte celler
 5. Lagre og gjenfinne dokumenter

4.5 Epost

 1. Laste ned og lese epost
 2. Slette og flytte meldinger
 3. Skrive epost med vedlegg
 4. Lage auto-signaturer
 5. Svare, svare til alle, videresende
 6. Adressebok

4.6 Nettleser

Her brukes en rimelig enkel side for testing, for eksempel medialt.no. Vi bør imidlertid også velge ut en typisk portal (aftenposten.no, startsiden.no eller lignende).

 1. Gå til en side
 2. Lese siden
 3. Velge en gitt lenke
 4. Lese en tabell
 5. Fylle ut et skjema.
 6. Søk
 7. Laste ned
 8. Bokmerker