Om DAISY-boka

Boka er produsert av: xx

Innleser: xx

Denne boka har overskrifter på X nivåer. Bokas hovedoverskrifter er på nivå en. Underkapitler er på nivå to osv. Ved å velge riktig nivå på DAISY-spilleren eller programvaren for avspilling er det mulig å bla raskt mellom kapitlene.

Sidetall er lagt inn, og disse tilsvarer originalbokas sider. Det kan imidlertid være gjort enkelte små justeringer, slik at sideskift ikke kommer midt i en setning eller liknende.

Bilder er tatt med i boka. Det gis en forklaring av bildene dersom innholdet ikke klart fremgår av bokteksten.