Om Atlas 2006

Hvordan verdensdeler og land ligger i forhold til hverandre, hvordan omrisset av ulike land er, viktige elver, fjell, havområder osv, regnes som allmennkunnskap. Verdensatlas er nyttige oppslagsverk både på skolen, i arbeidslivet og privat. Denne typen oppslagsverk regnes derfor som en selvfølge for voksne og barn med normalt syn.

For sterkt synshemmede er situasjonen ganske annerledes. Det finnes ikke oppdaterte taktile verdensatlas, heller ikke kartverk med tydelige kart tilpasset svaksynte. Dette gjør synshemningen til en betydelig funksjonshemning også i forhold til verdensgeografi. Mens andre i tillegg får kart i forb. med nyhetssendinger på TV, aviser, i lærebøker osv. har altså ikke sterkt synshemmede noen mulighet for å få tilgang til oppdaterte kart.

I prosjektet Atlas 2006 ønsker vi å utvikle et verdensatlas tilpasset blinde og svaksynte. Dette skal ikke bare bli en bok i tradisjonell forstand. Vår målsetting er i tillegg å utvikle et system som kan holdes oppdatert. I størst mulig grad vil vi legge opp til medieuavhengig presentasjon, eller sagt på en annen måte ”universell utforming”.

Mål

Målet med Atlas 2006 er å:

  • Utvikle en standardmal for kart, informasjon og lagring
  • Produsere et taktilt atlas
  • Produsere et atlas med svært tydelige kart (tilsvarende oppløsning som for de taktile kartene)
  • Teste ut og klargjøre bruk av taktile kart sammen med PC
  • Etablere et system for oppdatering, f.eks. et nettsted

Prosjektgruppe

Atlas 2006 ledes av MediaLT. Det har imidlertid vært viktig å få til en prosjektgruppe med høy kompetanse og tverrfaglig profil.

Navn Organisasjon/foretak Hovedoppgaver
Morten Tollefsen MediaLT ·         Prosjektleder

·         Teknisk ansvar

Sverre Fuglerud Norges Blindeforbund ·         Brukertester

·         Modeller for distribusjon av atlaset

Magne Lunde MediaLT ·         Informasjon og fakta knyttet til kartene
Catherine Kalvenes MediaLT ·         Tegning/tilrettelegging av kart
Lisa Yaila Huseby kompetansesenter ·         Systemer for merking av taktile kart

·         Brukertester

·         Tegning/tilrettelegging av kart

Trygve Svardal Tambartun kompetansesenter ·         Systemer for merking av taktile kart

·         Brukertester

·         Tegning/tilrettelegging av kart

Steven Landau Touch Graphics ·         Kobling av PC, taktile kart og trykkfølsom plate